Aslı Sabuncu

Aslı Sabuncu

Aslı Sabuncu, Bolu’da doğdu. 15 yılı aşkın süre akademide araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve doktora sonrası araştırmacı olarak görev yaptı. Hâlen ulusal ve uluslararası akademik dergilerde hakem olarak görev yapıyor.

2021’de üniversitedeki işinden ayrılıp eşi ve oğlu ile birlikte Londra’ya yerleşti. 2021 yılında online olarak yaratıcı yazarlık seminerlerine katılan Aslı Sabuncu, 2022 yılında BAUSEM-Istanbul Institute bünyesinde editörlük eğitimlerini tamamlayıp Bookinton ailesine katıldı.

Bu süreçte Tornado (Beyaz Balina Yayınları) kitabını İngilizceden dilimize kazandırdı. Zaman zaman dergilerde çeviriler yapıyor.

Çocuk ve gençlik kitaplarının yanı sıra polisiye ve macera kitapları üzerinde okumayı, araştırmayı ve yazmayı seviyor. Ayrıca mesleki eğitimi nedeniyle de bilim teknik konularını araştırıp üzerinde çalışmayı seviyor.

  • Yıldız Teknik Üniversitesi - Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi - Jeodezi (Yüksek Lisans), İstanbul Teknik Üniversitesi - Geomatik Mühendisliği (Doktora)
  • Uzaktan Algılama ve CBS
  • BAUSEM-Istanbul Institute - Temel Editörlük Eğitimi, BAUSEM-Istanbul Institute - İleri Editörlük Eğitimi, BAUSEM-Istanbul Institute - Çocuk ve Gençlik Kitapları Editörlüğü
  • 0-1 Yıl
  • İngilizce

Kitap İncelemeleri