Bookinton

E-BÜLTEN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla (“Bookinton”) tarafından hazırlanmıştır.

https://www.bookinton.com/ adresindeki internet sitesinde bulunan “Haber Bülteni” formunu doldurmanız halinde isim, soyisim ve e-posta adresi bilgileriniz e-bülten iletilmesi yoluyla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bu internet sitesini yürütmekte olan Bookinton tarafından bu konudaki açık rızanıza dayanılarak tamamen otomatik yollarla işlenecek ve bu amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı olarak tedarikçilere aktarılacaktır.

Bookinton’ın ticari elektronik ileti listesinden istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Listeden ayrılma talebinizin Bookinton tarafından iletilmesinden itibaren yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesine son verilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak, Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Bookinton’a iletebilirsiniz.