Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde, yüksek lisans ve doktorasını ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji bölümünde tamamladı. Doktor unvanını “Üniversite Gençlerinin Cumhuriyetçi Kimlik Tanımları” konulu doktora tezi ile aldı.

2002 yılında Kültür Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu “Gençliğin Gözüyle Cumhuriyet” konulu araştırma yazı yarışmasında, “Üniversite Gençlerinin Cumhuriyetçi Kimlik Tanımları” isimli araştırmasıyla ikincilik ödülü aldı. 2012 yılında, İstanbul Üni. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen “Türkiye’de Psikanalizin Sosyal Temsilleri” adlı çalışmasıyla İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından 2012 Psikanaliz Yazıları başarı ödülüne layık görüldü.

1998-2008 yılları arasında İstanbul Üni. Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı’nda; 2008-2014 yılları arasında İstanbul Aydın Üni. Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2018 yılından beri Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.