Ayrıntı Yayınları

1987 yılında yazar Ömer Faruk tarafından kuruldu. Faruk, kurucusu olduğu bu yayınevinin Genel Yayın Yönetmenliğini 1987-2008 yılları arasında sürdürdü. Günümüzde Ayrıntı Yayınları temsilciliğini ortaklarından biri olan, yazar İlbay Kahraman yürütüyor.

Yayınevinin kurucuları, sol gelenekten gelen birkaç hayalperestti, kendilerini ve hayatı sorgulama misyonundan vazgeçmediler. Ayrıntı, ülkemizde 12 Eylül’ün yarattığı boğucu atmosferin yavaş yavaş dağıldığı ancak ortaya çıkan görüntülerin henüz netleşmediği bir dönemde çevrelerden hiçbir destek almadan sadece kurucularının emeğiyle yayın hayatına başladı. Bu dönem dünyada da, çevreyle ilgili duyarlılığın arttığı, kadın hareketinin olgunlaştığı, Sovyet sisteminin dağıldığı, solun kendini sorguladığı arayış yıllarıydı.

Kurulduğu dönemin duyarlılıklarına seslenen Ayrıntı Yayınları, 12 Eylül sonrası umudun kitaplarda olduğunu anlatmak amacıyla bir yayın politikası oluşturdu.

1988’de yayımladığı Şenlikli Toplum kitabıyla başta inceleme ve edebiyat çevirileri yayımlayan butik bir yayınevi olarak hizmet verse de zamanla yeni çeviri dizilerle bu imajını güçlendirdi. 2009 sonrası yeni diziler ve telif kitaplarla daha geniş kapsamlı yer veren Ayrıntı Yayınları,1987-2009 arasındaki 22 yılda 500 kitap yayımlamışken son yıllardan yayınlanan kitaplarla sayı 1500’ü geçti.

Kurgu, Eleştirel Çalışmalar, Kara Kitaplar, “Ağır” Kitaplar, Lacivert Kitaplar, Yeraltı Kurgu, Klasikler, Şiir, Türk Edebiyatı, Schola, Felsefe, Sinema, Biyografi-Otobiyografi, Yakın Tarih, Sanat ve Kuram, Bilim, Kadın, Sinema gibi birçok alanda yayıncılık hayatını devam ediyor. Ayrıntı Yayınlarında
30 civarında dizi, Ayrıntı Dergi, Dinozor Çocuk, Dinozor Genç ve Düşbaz Kitaplar gibi alt çalışmaları da bulabilirsiniz.

2022’de 35 yıldır sürdürdüğü yayıncılık serüveninde hala ilk günkü çizgisine bağlı kalarak yayıncılık hayatını devam ettiriyor. Yayınevi ayakta kalma başarısını, ilke ve duruşlarına yanıt veren bir avuç okuyucusuna atfediyor.

www.ayrintiyayinlari.com.tr