• Anlatının Krizi

    Anlatının Krizi kitabında, Byung Chul Han, modern bilgi toplumunda anlatıların nasıl bir krize girdiğini ve bu durumun toplumsal etkilerini keskin bir kavrayışla inceliyor. Ketebe Yayınları’ndan çıkan bu eser, anlatının şifa ve bağlayıcı gücünü nasıl kaybettiğini ve yerine dijital ekranların soğuk, ayrıştırıcı etkisini nasıl bıraktığını detaylandırıyor.