Prof. Dr. Sina Akşin 1937 doğumludur. 1955 yılında Robert Kolejinden, 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. ABD’de Fletcher School of Law and Diplomacy’de yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. 1961-67 yılları arasında Robert Kolej Yüksek Okulu İnsan Bilimleri Bölümü’nde Uygarlık Tarihi dersleri verdi. 1969’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Türk Siyasal Hayatı Kürsüsü’ne girdi. 1975’te doçent, 1989’da profesör unvanını aldı.

  • Kısa 20. Yüzyıl Tarihi – Sina Akşin

    Kısa 20. Yüzyıl Tarihi, dünyadaki tüm dengelerin değiştiği, iki büyük savaşın yaşandığı ve kimi imparatorlukların kurulurken, kimilerinin yok olduğu bir yüzyıla genel bir çerçeveden bakmanızı sağlıyor. Bununla birlikte çeşitli coğrafyalarda yaşayan insanların bu olaylardan ekonomik, sosyolojik, psikolojik ve kültürel açıdan nasıl etkilendiğini de okuyoruz.