KÜY

2010 yılında Koç Üniversitesi tarafından kuruldu. Baskıya giren ilk kitabı Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi oldu. Kitaplarını beş dizi halinde bastı; bu dizilere Burasının Bilgisi, Uçbeyleri, Maddiyat, Tuhaf Etki ve Tefrika adını verdi.

Burasının Bilgisi’nde, Ortadoğu hakkında araştırmalar yapan araştırmacılarının çalışmalarına yer verdi. Doğru bilinenleri sorgulayarak tekrar ele alan serinin kitapları, tarih, sanat tarihi, siyaset, sosyoloji, arkeoloji dışında cinsiyet çalışmalarını ve kültürel çalışmaları kendisine, gidilecek yön olarak belirledi.

Uçbeyleri dizisi, genel okura yönelik ilginç ve ufuk açıcı kitaplar olarak baş gösterdi. Pozitif, beşerî ve sosyal bilimler, edebiyat kuramı, sanat, hukuk, tıp ve etik alanlarını kendisine konu edindi.

Maddiyat serisi, finans, ekonomi, işletme, inovasyon ve girişimcilik alanlarında eserler sundu. Tuhaf Etki, ayrıksı metinleri bir araya getirdi. Değeri bilinmemiş, unutulmuş kitapları ön plana çıkarırken ilk kez basılacak kitaplara da yer verdi.

2017 senesinde 1831-1928 yılları arasında süreli yayınlarda tefrika edilmiş ama kitap haline getirilmemiş çalışmaları Tefrika dizisi olarak yayımladı.

İlk yıllarında akademi literatürüne uygun kitaplar basarken 2014 yılından itibaren akademik bilgiye ilgi duyan genel okurlara yönelik kitaplar da yayımlama başladı. 2019’da aldığı karar sonrasında KÜ Çocuk isimli çocuklara yönelik kitaplar basan alt markasını kurdu. Bunun yanında yetişkinlere yönelik İngilizce kitap üretimini de artırdı.

İhsan Oktay Anar’ın Kitab-ül Hiyel kitabı, The Book of Devices olarak www.press.uchicago.edu internet adresinde yer aldı. Koç Üniversitesi Yayınları hem akademik yayıncılığındaki boşluğu doldurmayı hem de okurlarının entelektüel birikimini artırmayı kendisine hedef olarak belirledi.

www.press.ku.edu.tr