Lisans öğrenimine Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde başladı. Devamında Boğaziçi Üniversitesinde Prof. Dr. Nadir Özbek’in danışmanlığında yüksek lisansını ve sonrasında da Binghamton Üniversitesinde Prof. Dr. Donald Quataert’ın danışmanlığında doktorasını tamamladı. Doktora öğrenimi sürecince Binghamton Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak da görev yapan Nacar, hâlihazırda Koç Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir. Türkçesi Koç Üniversitesi Yayınlarından Osmanlı İmparatorluğu’nda Emek ve İktidar başlığıyla çevrilen “Labor and Power in the Late Ottoman Empire: Tobacco Workers, Managers, and the State, 1872-1912” kitabının yazarı olan Nacar’ın birçok makale, kitap bölümü, konferans-sempozyum katılımı ve çevirisi bulunmaktadır. Kendisi aynı zamanda dünya çapındaki saygın araştırma kuruluşlarından olan American Historical Association (AHA) ve Middle Eastern Studies Association’ın da (MESA) üyesidir.