Sanayi toplumlarında bireylerin toplumsal davranış biçimleri üzerine incelemeleriyle tanınmıştır. (1909-2002) 22 Şubat 1909’da Philadelphia’da doğdu. 1934’te Harvard Üniversitesinde hukuk öğrenimini tamamladı. 1946’da Chicago Üniversitesinde Sosyoloji profesörü olan Riesman, 1958’den 1981’e değin Harvard Üniversitesinde bulundu. Yale Üniversitesi Ulusal Politika Komitesi tarafından desteklenen Amerikan toplumunun özelliklerini araştırmayı amaçlayan bir program çerçevesinde 1950’de yayımlanan The Lonely Crowd (Yalnız Kalabalık) adlı yapıtıyla ün kazandı. 1964’te yayımlanan Abundance for Whatl and Ot her Essays (Ne İçin Bolluk? ve Öteki Denemeler) adlı kitabı aynı konuyu Soğuk Savaş’ın toplumsal etkileri açısından ele alan denemelerinin bir toplamıydı. Daha sonra yayımladığı yapıtlarında daha çok ABD üniversitelerinin akademik sorunlarına eğildi.