Bookinton
Ara
Generic filters

Bize Ulaşın Formu Aydınlatma Metni

BİZE ULAŞIN FORMU AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla (“Bookinton”) tarafından işlenecek olan kişisel verilerinize ilişkin sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

İletişim formunu doldurarak bize ilettiğiniz ad, soyad, e-posta adresi ve mesajınızın içeriğinde yer alan kişisel verileriniz  Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki dayanağına istinaden Bookinton tarafından taleplerinizin değerlendirilmesi iletişim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve sözleşme süreçleri gibi amaçlarla kısmen otomatik yollarla işlenecektir.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.  maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Bookinton’a iletebilirsiniz.