Ötüken Neşriyat, 1964 yılında o dönemde üniversite öğrencileri olan; Ahmet Nuri Yüksel, Nevzat Kösoğlu, Mehmed Niyazi Özdemir, Hasan Fehim Üçışık, Ahmet İyioldu, Özer Revanoğlu, Mustafa Yıldırım ve Nurhan Alpay tarafından kuruldu. 1978’ kadar Yaprak Kitabevi ismiyle faaliyet gösterdi.

Edebiyat, sanat, felsefe, spor ve hukuk alanında telif, tercüme ve kaynak kitaplar bastı. Türk-İslâm çizgisinde yayınlar sunan Ötüken Neşriyat, amacını: “Türk tarihine, kültürüne, edebî birikimlerine, Türk milletinin yaşayış ve dünya görüşünü ileriye taşıyacak türden her türlü ilim, fikir ve sanat eserlerine ilgiyi artırmak, eserleri tanıtmak ve geliştirmek.” şeklinde ifade etti.

İlk yayımladığı eser Necip Fazıl Kısakürek’in “Reis Bey” adlı piyesi oldu. Daha sonra aynı yazarın başka kitaplarını da basmaya devam etti. Yayımladığı ilk 40 kitap arasında Vecdi Bürün’ün “Nasıl Öldüler”, Milovan Djilas (Cilas)’ın “Stalin’le Konuşmalar”, Peyami Safa’nın “Sosyalizm-Marksizm-Komünizm” inin yanı sıra ekonomi alanında da Sezai Karakoç’un “İslâm Toplumunun Ekonomik Strüktürü” kitabını okurlarına sundu. Bu isimler dışında; Tarık Buğra, Nihal Atsız, Cemil Meriç ile birlikte daha birçok yerli kaleme bünyesinde yer verdi. Yabancı olarak ise; Fransız yazarlar Alphonse Marie Louise Prat de Lamartine’in ve Pierre Loti’nin romanlarını okuyucularına ulaştırırken aynı zamanda Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden de yazarların kitaplarını yayımladı.

Ötüken Neşriyat, Yaşar Çağbayır’ın 5 cilt, 7095 sayfa ve 316.000 kelimeden oluşan “Ötüken Türkçe Sözlük” isimli eserini satışa çıkarırken; bu sözlükte: Göktürk, Eski Uygur, Hakaniye, Oğuz, Eski Anadolu, Osmanlı, Çağdaş Türkiye Türkçesi ile Anadolu, Rumeli, Kıbrıs ve Kerkük Ağızları’dan alınan kelimelere sadece bugünkü anlamıyla değil, kullanılmaya başlandıkları ilk dönemlerden bugüne kazandıkları bütün anlamlarıyla verildi.

Ötüken Neşriyat, 1973 senesinde birkaç yayıneviyle birleşerek ANDA Dağıtım A.Ş’yi kurdu. Kitaplarını Türkiye’nin her bir köşesine ulaştırdı. ANDA 1984’de gerçekleşen yangın sonucunda dağıtım faaliyetine son verdi.

2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın vermiş olduğu “Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” ne layık görüldü. Halihazırda 735’den fazla kitap basan Ötüken Neşriyat, bu sayının daha fazla olmamasını bulundukları çizgiden sapmamalarına ve kaliteye önem vermelerine bağlıyor.

Web site: www.otuken.com.tr