NotaBene Yayınları

NotaBene Yayınları, 2010 yılında Turhan Yalçın Bürkev, Ersin Vedat Ergür, Metin Özuğurlu, Yasemin Özdek, Aynur Özuğurlu, Özgür Tüfekçi ve Bahadır Ahıskalı tarafından kuruldu.

Kendisini kolektif bir düşünsel mekân olarak tanımlayan; “Buraya Dikkat!” anlamına gelen NotaBene Yayınları, yazım dünyasında süregelen sistemi sorgulamayı ve farklı bir dünya düzeni de olabileceğini, okurlarına işaret etmeyi görev edindi.

NotaBene Yayınları, dünyayı düşünsel olarak ele almayı ve bu topraklardaki yazarlara öncelik tanımayı amaçladı. Yayınevi politikasını; “Genç ve yeni yazarlara açık olmak, yayıncılık dünyasında kolektif ruhu beslemek, alternatif bakış açıları içeren, verili zeminlere sıkışmayan ve eleştirel yaklaşan, deneyselliği teşvik eden, meselesi olan eserlere yer vermek.” şeklinde özetleyen NotaBene Yayınları, emek hareketine de kuramsal tepki verdi ve önemli toplumsal olguları ele alan eserler bastı.

Kuramsal alanlardan farklı olarak; bilim, güncel politika, felsefe, queer, kadın, sinema, ekonomi, sağlık, kent-çevre-ekoloji, tarih, araştırma-inceleme, edebiyat ve sanat içerikli hem yerli hem de çeviri eserlere çatısı altında yer verdi. Ezgi Duman’ın “Leviathan’dan Neoleviathan’a Suç, Ceza, Hapsetmek” çoksatan kitabı dışında; Frederick Campell Crews’in “Hümanizm Tehlikeleri”ni, Darcy O’Brien’ın “James Joyce’un Vicdanı”nı, Georg Wilhelm Friedrich Hegel’in “Felsefe Tarihi”nin üç cildini birden yayımladı. Kitaplar dışında “Socialist Register” ve “Kaos-GL” dergilerini de düzenli olarak okurlarına sundu.

Çocuklar için ticari amaç güden yayınlara, karşı bir politika güden NotaBene Yayınları, içerikleri derin, nitelikli eserleri minik okurlarına ulaştırdı. “Anti-prenses” ve “Anti-kahraman” serilerini yayımlarken; Latin Amerika ve Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalardaki çocuklara yönelik kitapları araştırarak bünyesine katma çabası göstermeye devam ediyor.

NotaBene Yayınları, 2010 senesinden itibaren 20 farklı kategoride 500’den fazla kitap bastı. Bugüne kadar alışık olunan dergi aboneliğini farklı bir boyuta taşıyarak kitap aboneliği sistemini başlattı. Bu sayede okurları tarafından da denetlenebilen büyük bir aile oldu.

Web site: www.notabene.com.tr