Bookinton

Clarissa Pinkola Estes,  Kurtlarla Koşan Kadınlar, Vahşi Kadın Arketipine Dair Mit ve Öyküler adlı kitabında, kurtlar ile kadınlar arasında, vahşilikleri, zarafetleri ve içinde yaşadıkları topluluk üyelerine duydukları bağ açısından psişik benzerlikler bulunduğunu değişik kültürlerden seçilen sözlü masallar özelinde okurlarına sunuyor. 

Recep Karagözlü / rkaragozlu@hotmail.com

Vahşi Kadının Cömertliği

İsviçre (Zürih) Uluslararası Analitik Psikoloji Kurumu (International Association of Analytical Psychology) tarafından Jungcu Psikanalist Diplomatı seçilen yazar Dr. Clarissa Pinkola Estes, bir Cantadora (Latin geleneğinde eski masalları toplayıp saklayan) olarak kabul ediliyor. Masallarla zenginleştirilmiş eser, 19. yüzyılla birlikte doğadan kopuş ve duyguların yok sayıldığı kapitalist çarkın içinde kayboluşundan yola çıkarak kadınların ilk yapması gerekenin içlerindeki doğal sesi keşfetmeleri olduğunu söyleyerek içlerinde yatan sınırsız güç ve yaratıcılığın, kurtların doğal yabanıllığında yattığını ileri sürüyor. 

Yayımlandığında uluslararası kamuoyunda büyük ses getiren Kurtlarla Koşan Kadınlar, kadın psişesiyle ilgili hazırlanan en kapsamlı sözlük olarak kabul ediliyor. Kadın okurlarıyla birlikte erkekleri de içsel dünyalarında heyecanlı bir yolculuğa sürüklüyor. Sözlü kültürün en önemli araçlarından olan masallar eşliğinde ilişkiler, kişisel imgeler, tutku ve bağımlılıklarla ilgili genel anlamda bireysel ve toplumsal davranışlara yönelik psikolojik, sosyolojik, etnik ve kültürel çıkarımlarda bulunuyor. Kültür ayrımı olmaksızın kadınların genellikle farkında olmadan içselleştirmek zorunda kaldıkları eziklik, yetersizlik, çaresizlik, zayıflık gibi davranış kalıplarına, bastırılmış cinsel güdülerine değişik bir perspektiften yaklaşıyor.  

Estes, gülmeyi kadın cinselliğinin gizli yönü, temeli kabul ederek, fiziksel, tutkulu ve hayat verici olduğunu, bu nedenle önemli bir uyarıcı, özgürce uçan, yaşayıp ölen, hakiki ve şehevi bir sevgiyi bünyesinde barındırdığını dile getiriyor. Bu yönüyle gülmek onun için, fazlasıyla kutsal bir eylemdir. Tek boyutlu değildir, çünkü kendisiyle birlikte başkalarıyla paylaşabildiği, aslında en vahşi cinselliğidir.  

Kurtlarla Koşan Kadınlar: Vahşi Kadın Arketipine Dair Mit ve Öyküler, kurtlar başta olmak üzere vahşi hayatın biyolojisiyle ilgili, özellikle Canis Lupus ve Canis Rufus kurtlarına yönelik çalışmalardan çıkmış, zahmetli hayatlarıyla kadınların davranış kalıpları arasındaki benzerlikler varsayımı üzerine kurgulanıyor. Sağlıklı kadınlar ve kurtların belirli ruhsal karakteristikleri paylaştığı, doğaları araştırıcılıkları, dayanıklılıkları ve sahip oldukları güç bakımından akraba oldukları tezini savunuyor. La Loba (Kurt Kadın), herkesin gönülden bildiği, fakat çok az insanın gördüğü gizli bir yerde yaşayan yaşlı bir kadın, Doğu Avrupa masallarındaki gibi, kaybolmuş ya da başıboş dolaşan insanların ve arayış içindekilerin, yaşadığı yere gelmelerini bekler gibidir. La Husera (Kemik Kadın),La Trapera (Toplayıcı Kadın) gibi pek çok ismi vardır. 

Masallar:

Dört Haham: Yedinci göğün, yedinci katında, yedinci kubbede Kutsal Ezekiel Çarkı’nı seyreden hahamların öyküsü.

Mavi Sakal: Uzak dağlarda beyaz rahibelerin yaşadığı bir manastırda Mavi Sakal’a ait sakalların gizeminin peşine düşen üç kız kardeşin yok edici tutkuları. 

 Vasalisa: Ölüm döşeğindeki annesinin hediyesi oyuncak bebek ile üvey annesi ve üvey kız kardeşlerinin Baba Yaga’dan ateş dilemeye gönderdiği küçük bir kızın korku ile mücadelesi, ödevleri (9 başlık).

Manavee: İkiz kız kardeşler ile flört eden Manavee’ye kardeşlerin isimlerini tahmin sınavına ortak olan küçük bir köpek üzerinden kadın ve erkeklerin, doğalarının derin taraflarını bulmak için mücadelelerinde, birtakım gerekçelerle çoğunlukla da egoları tatmin eden hazlar yüzünden akıllarının çelinmesi. 

İskelet Kadın: Babasının onaylamadığı, yaptığı bir şey yüzünden denize atılan, balıkların etlerini yiyip bitirdiği ve gözlerini oyduğu bir kız üzerinden sevginin hayat/ölüm/hayat doğasıyla yüzleşmesi. 

Çirkin Ördek Yavrusu: Ördek yumurtaları arasında yanlışlıkla çirkin bir yavru olarak dünyaya gelen kuğunun dışlanması ve varlık mücadelesi. 

Kelebek Kadın: Vadileri, derin kanyonları, çölleri aşarak La Mariposa’yı, Kelebek Kadın’ın dansını görmeye gelen tutkulu insanlar. 

Kırmızı Ayakkabılar: Kırmızı ayakkabı tutkusunun, celladından ayaklarının kesilmesini dileyen birine dönüşmesi serüveni. 

Fok Derisi, Ruh Derisi: Derisinin peşine düşen fok kızın özgürlük mücadelesi. 

La Llorona; Aldatıldığı zengin Hidalgo’dan intikam için çocuklarını nehre atan bir kadının kirli nehirlerdeki arayışları, vahşi ruhun kirlenmesi.

Kibritçi Kız: Kibrit alevindeki umutlara sarılan bir kızın soğuğun, acının, açlığın olmadığı gökyüzüne yükselmesi. 

Üç Altın Saç: Dünyayı yapan kadının dünyası, mitlerdeki geceler.  

Baubo – Karın TanrıçasıYeryüzü Ana Demeter’in güzel kızı Proserpina’nın Hades’ten kurtulma serüveni. 

Çakal Dick: İstediklerinin elde etme uğruna insanlara oyunlar oynayan Dick’in macerası. 

Hilal Ayısı: Kocasının, savaşın berbat ettiği ruhuna şifa bulmaya çalışan bir kadının hilal ayısından bir kıl uğruna dağlara tırmanması. 

Altın Saçlı Kadın. Saçları için öldürülen bir kadının toprakta büyüyen altın saçlarıyla katilinin bulunması vahşi ormanda yaşayanların adalete kavuşması. 

Elsiz Kız; Servet uğruna iblisle pazarlığa girişen bir değirmencinin kızının ellerini kesmek zorunda kalması.

Kadın psişesi açısından detaylandırılmaktadır. 

 (*Arketip: ilk örnek, asıl numune. Kelime anlamıyla kalıp, şablon, ilktip şeklinde ifade edilen arketipler, gerçekte insan kültürünü oluşturan yapıtaşlarıdır.) 

(* Psişe: İnsan zihninin bilincinin ve bilinç dışının tamamıdır. Psikoloji, psişenin bilimsel ve nesnel incelenmesi bilimidir. Terim psikoloji ve felsefede antik dönemlerden beri kullanılır ve insan doğasını bilimsel açıdan anlamak için temel kavramlardan birini oluşturur. Ruh bilim olarak da adlandırılan psikoloji sözcüğünün oluşumundaki psişe, Türkçede ruh olarak da kullanılmaktadır.)

Clarissa Pinkola Estes Kimdir?

Macar göçmeni bir ailenin üyesi olarak 27 Ocak 1945 yılında Indiana’da Büyük Göller Bölgesi olarak adlandırılan 600 nüfuslu bir köyde, etnik ve sözlü geleneklerin canlı olarak yaşadığı bir bölgede dünyaya gelmiştir.. İkinci Dünya, Kore ve Vietnam savaşı askerleri, Travma Sonrası Sıkıntı Sendromu yaşayan çocuk ve savaş gazileri, hapishanelerde bulunan mahkûmlar gibi travmaya uğramış gruplarla klinik çalışmaları yürütmüştür. 1981 yılında Birlik Enstitüsü Üniversitesini bitirmiş, çeşitli etnik gruplarla psikolojik saha araştırmalarıyla etno-klinik doktorasını tamamlamıştır. Ruhun yolculuğunda birçok kitabın yazarı olan Estes’in, 1992 yılı ve sonrasında hazırladığı yayınlar 37 dile çevrilmiştir. Kurtlarla Koşan Kadınlar dışında, Güçlü Kadını Serbest Bırakın ve Kalpten Gelen Armağanbaşlığıyla Türkçeye çevrilen iki kitabı daha bulunmaktadır. 

Estes, travma geçirmiş kişilerle 48 yıllık klinik psikanalisti olmasının yanında insanların acı ve umut hikâyelerini anlatan başarılı bir gazeteci, şiirlerini şifa ve dışavurumcu terapi olarak kullanan bir şairdir aynı zamanda. 

 https://www.clarissapinkolaestes.com/

Künye

Yayınevi: Ayrıntı Yayınları 
Orijinal İsmi: Women Who run With the Wolves
Çevirmen: Hakan Atalay
Okur Kitlesi: Genel Okur Kitlesi
Türü: Bilimsel Araştırma İnceleme
Ülke: ABD (İndiana)
Sayfa Sayısı: 538 

Diğer Okurdan içeriklerini okumak için tıklayın.

Bir Yorum Bırakın

Epostanız gözükmeyecek.