Prof. Dr. Gökalp Öner 1981 Çorum doğumludur. Aslen Kayserili olup ilkokul, ortaokul ve liseyi Kayseri’de okumuştur. 2005 Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesi mezunudur. 2011’de Erciyes Üniversitesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmuştur. 2015 yılında Türkiye’nin en genç tıp doçenti olmuştur. 2020 yılında Profersörlük unvanını alıp şu an Kayseri System Hastanesi tüp bebek merkezinin direktörlüğünü yapmaktadır. Kendi alanında 6 akademik, 1 uluslararası bilim ödülü bulunmaktadır. 100’den fazla yurt içi ve yurt dışı makalesi olan Prof. Dr. Gökalp Öner’in yur tdışında 3 ve yurt içinde 2 bilimsel kitabı vardır.