Charles Dickens 1812-1870 yılları arasında yaşamış Viktorya Dönemi İngilteresi’nin en önemli roman yazarlarından biridir. On iki yaşındayken ailesinin geçim sıkıntısı yaşaması nedeniyle bir fabrikada çalışmaya başladığından romanlarında işçi sınıfının hayatını büyük bir başarıyla aktarabilmiştir. İki Şehrin Hikâyesi ise Fransız Devrimi’nin şiddet ve coşku atmosferini Paris ve Londra ekseninde ele alan dünya çapında sayısız okura ulaşabilmiş son romanlarından biridir.