Bookinton

Aşkı nasıl tanımlarsınız? Dünyanın dört bir yanında, geçmişten bugüne aşk hakkında birçok şey yazıldı. Bu listede aşk ve onun etrafında şekillenen bağlanma, arzu ve aidiyet gibi olguları yeniden düşünmenizi sağlayacak, ilişkilerinize yön verecek kitaplar önerdik.

Özgenur Aydın

İnsanın ilişki kurmadan hayata devam etmesi imkânsızdır. İlişki türlerinden biri olan romantik ilişkiler ise hayatımızın önemli bir durağını oluşturur. Bu duraktaki aşk, ihtiyaç, sevgi, ilişki kimliği, iletişim biçimleri, bağlanma gibi konular kimi zaman kafamızı karıştırır, hayatımızı alt üst eder.

Romantik ilişkilerde idealize edilen partnerlerden bağlanma stillerine, günümüzdeki ilişki biçimlerinin değişiminden cinselliğe, aşkın tarihinden iletişimsizliğe kadar aklınızdaki birçok soruyu yanıtlayacak kitapları derledik.

Sevme Sanatı – Erich Fromm – Say Yayınları

Psikanaliz çalışmalarının ışığında sevmek kavramı üzerinde yoğunlaşan bu eser, sevmenin derinliğinden ve renkli eylemlerinden bahsediyor. Sevginin bütün formları için dört bileşenin gerekliliğini vurguluyor ve dört bileşenin etrafında sevgiyle donatılan ilişkinin insanı özgür kıldığını anlatıyor. 

Sanatın içerisinde sevme ve sevilme eyleminin derinliğine inen kitapta, ilişkiyi deneyimleyen bireyin sevgi kavramının üzerinden değişimine tanık olacak, sevmenin normlara göre şekillendiğini ve öğrenilebileceğini anlatan bu eseri okuduktan sonra sevmenin ve onun etkin gücünü öğreneceksiniz.

İlişkiler: Başlatmak – Sürdürmek – Bitirmek – Dr. H. Alp Karaosmanoğlu, Miray Şaşıoğlu, Nihan Azizlerli – Psikonet Yayınları

Romantik ilişkilerde ideal bir düzey için gereken bazı unsurlar vardır. Anlamak ve anlaşılmak, değer vermek ve görmek, karşılıklı olarak ama karşılık beklemeden partnerin ihtiyaçlarıyla ve istekleriyle ilgilenmek bunlardan birkaçını oluşturur.

Ancak ilişkilerin bütün aşamalarında güzellikler olduğu kadar zor durumlar da yaşanabiliyor. Bu kitap ise bahsedilen aşamalardaki engelleri şema terapinin şema, mod ve ihtiyaçlar gibi kavramlarıyla açıklıyor. Başarılı ayrılık, kıskançlık, kaybetme korkusu ve öfke konularına değiniyor. Bu kitabın sayfalarının arasında bir probleminizle başa çıkma yöntemiyle karşılaşmanız çok olası…

Aşk ve İrade – Rollo May – Okuyan Us

Aşkın tanımını yapmak ve ifade etmek zordur. Zaman içerisinde edebî veya bilimsel olarak yapılan tanımlar aşkı, “aşkınlık, doğaüstü, hormonsal, arzu” gibi kavramlarla bağdaştırdı. 

Dünyaca ünlü psikiyatrist Rollo May ise içi boşaltılıp anlamsızlaştırılan “aşk” ve “irade” kavramlarının birlikte anılması gerektiğinin ve bu iki kavramın gerçeğini, aralarındaki bağı ve kaynaklarını aktarıyor. Kitapta ölüm, kayıtsızlık, arzu gibi birçok alt başlıkla bahsedilen iki kavramın ilişkisi ele alınıyor. Böylece okuyucuya aşkın geçmiş ve gelecek bağlarını gösteriyor.

Bağlanma – Aşkı Bulmanın ve Korumanın Bilimsel Yolları – Amir Levine, Rachel Heller – Aganta Kitap

Psikolojide güncel olarak çok çalışılan bağlanma teorisi sadece romantik ilişkileri değil hayatımızdaki çoğu ilişkiyi belirliyor. Yıllar süren araştırmaları içeren ve alanında iki uzman isim tarafından yazılan bu kitap; bağlanma, bağlılık, yakınlık gibi konuları temel alıyor. İlişkilerin şansa bırakılmayacak kadar değerli olduğunu hatırlatan eser, romantik ilişkilerinizi sorgulatacak ve çözüm yolları oluşturmanızı sağlayacak.

Bağlanma teorisi, yetişkin ilişkilerindeki bağlanmanın çeşitli etkenlerle gerçekleştiğini ve özellikle erken çocukluk döneminde ebeveynlerle olan yakın ilişkilerin önemli olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda kitabın girişinde kendi ve partnerinizin bağlanma stillerini çözümleyebileceğiniz testler bulunuyor.

Bağlanma stillerinin birbirinden farklılıkları ve nedenlerine değinilip örneklerle açıklanıyor. Etkili iletişimin ve sağlıklı ilişkilerin nasıl yaratılabileceği konusunda fikirler veriyor. Listedeki kitaplar arasından size ilk sırada okumanızı tavsiye edeceğim bu kitap, belki de acı çektiğiniz ve döngünün içinde olduğunuzu düşündüğünüz durumdan çıkmanıza el uzatacak.

Akışkan Aşk: İnsan İlişkilerinin Kırılganlığına Dair – Zygmunt Bauman – Versus Kitap

Bu listedeki favori kitabım, Akışkan Aşk. Bireyin kendini kalabalıklaşan dünyada yalnız hissetmesi, toplumdan soyutlanması, bireyselliğin artmasıyla değişen aşk kavramından bahsediyor, Bauman. Kullan-at eşya gibi ilişkilerin doğduğu, insanın kendi benliğini ve istediğini bilmeden sürekli bir sonrakine geçme arzusunu anlatıyor.

Günümüz insanının aşkı tanımlayışının tinsellikten uzak olduğuna dikkat çekerek ilişkide partner seçiminde pragmatik yaklaşımlar, ruhsal travmalar, toplum içinde statüye sahip olma çabasının öne çıktığı ifade ediliyor. Zygmunt Bauman, tatminsizlik ve bağlanamama sorunları etrafında modern hayattaki dönüşen aşk kavramına işaret ediyor. Hızla akmaya devam eden hayatın içinde aşk kavramını sosyolojik boyut üzerinden yorumluyor.

BONUS: Cinselliğe Nasıl Farklı Yaklaşırız? – Alain De Botton – Sel Yayıncılık

aşk ve ilişkiler üzerine kitaplar - cinselliğe nasıl farklı yaklaşırız*

Sitemizde daha önce yazarın Aşk Dersleri kitabının incelemesi yayımlanmıştı; kurgu bir hikâyenin ötesinde olmakta birlikte bir ilişkiye dair birçok boyutu yazarın kendi ifadeleriyle okuyabildiğiniz bir kitap, özellikle modern ilişkiler ele alındığında.

Cinselliğe Nasıl Farklı Yaklaşırız? kitabı ise yine modern ilişkilerde cinsellik hakkında çok düşünülmediğini söyleyerek okuyucuyu cinselliğin farklı noktalarını düşünmeye yönlendiriyor. Derinlemesine ele aldığı konular hakkında okuyucuya tarihi ve felsefi örnekler sunuyor. İlişkilerdeki sevgi, fetişizm, şehvet ve arzu gibi konulara değinerek eylemlerdeki “normalliği” açıklıyor ve bazı önerilerde bulunuyor.

Diğer kitap öneri listelerini okumak için tıklayın.

Bir Yorum Bırakın

Epostanız gözükmeyecek.